Aspenäs Triathlon
Registrering och behandling av personuppgifter

Aspenäs Triathlon följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personuppgifter.
Genom din anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor, bland annat på vår hemsida.

Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas i nyhetsartiklar, annonser för Aspenäs Triathlon och på vår hemsida.

Aspenäs Triathlon behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt för att skapa en anmälningsprofil.

Personuppgifterna och anmälningsprofilen används för att registrera dig till eventet och matcha dig med en eventuell tidigare anmälan,
för att på så sätt koppla din tidigare eventstatistik till dig.
Personuppgifterna och anmälningsprofilen används också för att kunna kontakta dig och för att skicka information och erbjudanden.

Du kan när som helst välja att inte längre ta emot mer information från Aspenäs Triathlon genom att kontakta oss via e-post:
info@aspenastriathlon.se.

Aspenäs Triathlon delar inte dina personuppgifter med sina partners eller sponsorer.
Sponsorer och partners till Aspenäs Triathlon får skicka eventuella erbjudanden via Aspenäs Triathlon.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade.
Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas även tidigare eventstatistik och eventhistorik.

Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter.
Deltagarna i eventet godkänner att uppgifter publiceras på internet och i utskrifter på papper och kuvert.

De deltagare i Aspenäs Triathlon som inte godkänner detta förfarande, ombedes kontakta oss via e-post: info@aspenastriathlon.se.