Bansträckningar - OBS! Banorna ändrade avseende simning.

Långa banan

Simning 1500m bana runt bojar i/kring Hagaviken (två varv på korta simningen).

Växling i Hagaviken till cykel (bansträckning cykel 40 km),
Strandvägen, Frödings allé, Häradsvägen, Olofstorpsvägen, höger innan olofstorps "centrum", höger Gråbovägen, Gråbo rondellen höger mot Stenkullen, Alingsåsvägen vänster mot Floda, vid Floda under järnvägen mot E20, över motorvägen, Floda Allé, rondellen höger mot Ryggebol, Ryggebolsvägen, över Knavra bro, Ölslanda industriväg, höger under Alingsåsvägen, Alingsåsvägen mot Lerum centrum, höger rondellen vid vattenpalatset, vänster efter Vattenpalatset in på Frödings Allé, Höger in på Strandvägen, Seatons Allé, till lekplatsen.

Växling vid Hagaviken till löpning (bansträckning löpning 10 km - två varv)Länsmanseken, uppför Länsmansvägen, höger Kievernäbbsvägen, vänster Katarina Ribbings väg, vänster Lundbacken, direkt höger Villavägen, vänster Västra Hästskobacken, vänster Samuel Bagges väg, höger Lars Hägers väg, Skafsåsvägen, Kristina Hårds väg, Cederflychtsvägen, Frödings Allé, höger Strandvägen, Seatons Allé, till lekplatsen, därefter ett varv till innan åter Hagaviken Mål.

Korta banan

Simning750m bana runt bojar i/kring Hagaviken.

Växling i Hagaviken till cykel (bansträckning cykel 20 km), Strandvägen, Frödings allé, höger Häradsvägen, vänster Alingsåsvägen mot Floda, vid Floda under järnvägen mot E20, över motorvägen, Floda Allé, rondellen höger mot Ryggebol, Ryggebolsvägen, över Knavra bro, Ölslanda industriväg, höger under Alingsåsvägen, Alingsåsvägen mot Lerum centrum, höger rondellen vid vattenpalatset, vänster efter Vattenpalatset in på Frödings Allé, Höger in på Strandvägen, Seatons Allé till lekplatsen.

Växling vid Hagaviken till löpning (bansträckning löpning 5 km), Länsmanseken, uppför Länsmansvägen, höger Kievernäbbsvägen, vänster Katarina Ribbings väg, vänster Lundbacken, direkt höger Villavägen, vänster Västra Hästskobacken, vänster Samuel Bagges väg, höger Lars Hägers väg, Skafsåsvägen, Kristina Hårds väg, Cederflychtsvägen, Frödings Allé, höger Strandvägen, Seatons Allé, åter Hagaviken, Mål.